สารเคมีที่ได้จากการประกอบหรือการผลิตไฟเบอร์กลาส นั้นแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นสารเคมีเกือบทั้งหมด และสารเคมีทั้งหมดนี้ก็ล้วน ที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะส่วนผสมสำคัญ ๆ นั้นก็ล้วนมากจากสารเคมีแทบทั้งสิ้น ซึ่งคนทำในขณะที่ กำลังทำไฟเบอร์กลาสอยู่นั้นอาจจะถูกสัมผัสหรือการสูมดูดก็เป็นได้ เมื่อร่างกายได้รับสารเคมีนี้มาก ๆ แล้วก็จะทำให้เกิดการสะสมสารเคมี ต่าง ๆ ในร่างกาย จึงทำให้เป็นโรคมะเร็งได้จากการสูดดมสารเคมีเข้าไปในร่างกาย หรือการเกิดอาการแพ้สารเคมีจากการสัมผัสได้ ในระหว่างที่ ทำไฟเบอร์กลาสนั้นควรที่จะหาวิธีป้องกันด้วยการหาผ้าปิดจมูก หน้ากากแว่นตาและเสื้อผ้าใส่ให้รัดกุม เพื่อไม่ให้ถูการสัมผัสกับผิวหนังได้โดยตรง และควรเช็คร่างกายเป็นระยะทุก ๆ ปีเพื่อหาความผิดปกติของร่างกายเพื่อที่จะได้แก้ไขให้ทันถ่วงที โดยเฉพราะใยแก้วนั้นที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ และยังเข้าสู่ร่างกายโดยทางตรงด้วยวิธีการสูดดมได้Leave a Reply.